Kurs przygotowujący trenerów do pracy z doradcami zawodowymi i realizatorami programu KSDZ.