Skip available courses

Available courses

Forum dla doradców zawodowych i koordynatorów WSDZ Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego

Scenariusze zajęć dla doradców zawodowych krakowskich szkół zawodowych

Materiały dla doradców i koordynatorów WSDZ krakowskich szkół podstawowych do prowadzenia zajęć w ramach KSDZ

Materiały dla doradców I koordynatorów WSDZ krakowskich gimnazjów do prowadzenia zajęć w ramach KSDZ

Materiały dla doradców i koordynatorów WSDZ krakowskich szkół ponadgimnazjalnych do prowadzenia zajęć w ramach KSDZ

Kurs modułowy dla klas I-III gimnazjum

                        

Kurs dla doradców zawodowych szkół ponadgimnazjalnych i realizatorów programu KSDZ

Kurs dla doradców zawodowych gimnazjum i realizatorów programu KSDZ

Kurs przygotowujący trenerów do pracy z doradcami zawodowymi i realizatorami programu KSDZ.