Available courses

Kurs, szkolenie dedykowane dyrektorom, doradcom zawodowym, pedagogom szkolnym i nauczycielom krakowskich szkół zawodowych z branży rolno-leśnej z ochroną środowiska RL

Moderator: mgr Anna Nowak

Kurs, szkolenie dedykowane dyrektorom, doradcom zawodowym, pedagogom szkolnym i nauczycielom krakowskich szkół zawodowych z branży turystyczno-gastronomicznej TG

Moderator: mgr Anna Nowak

Kurs, szkolenie dedykowane dyrektorom, doradcom zawodowym, pedagogom szkolnym i nauczycielom krakowskich szkół zawodowych z branży mechanicznej i górniczo-hutniczej MG

Moderator: dr Marian Piekarski

Kurs, szkolenie dedykowane dyrektorom, doradcom zawodowym, pedagogom szkolnym i nauczycielom krakowskich szkół zawodowych z branży elektryczno-elektronicznej EE

Moderator: dr Marian Piekarski

Kurs, szkolenie dedykowane dyrektorom, doradcom zawodowym, pedagogom szkolnym i nauczycielom krakowskich szkół zawodowych z branży budowlanej BD

Moderator mgr Małgorzata Lalicka

Kurs, szkolenie dedykowane dyrektorom, doradcom zawodowym, pedagogom szkolnym, nauczycielom krakowskich szkół zawodowych z branży administracyjno-usługowej AU

Moderator: mgr Małgorzata Lalicka

Materiały dla doradców i koordynatorów WSDZ krakowskich szkół podstawowych do prowadzenia zajęć w ramach KSDZ.

Materiały dla doradców i koordynatorów WSDZ krakowskich szkół ponadpodstawowych do prowadzenia zajęć w ramach KSDZ

Scenariusze zajęć dla doradców zawodowych krakowskich szkół zawodowych

Kurs pozwalający na gromadzenie artefaktów i przygotowanie E-portfolio dla zawodów branży administracyjno-usługowej

Kurs pozwalający na gromadzenie artefaktów i przygotowanie E-portfolio dla zawodów branży budowlanej

Kurs pozwalający na gromadzenie artefaktów i przygotowanie E-portfolio dla zawodów branży elektryczno-elektronicznej. 

Kurs pozwalający na gromadzenie artefaktów i przygotowanie E-portfolio dla zawodów branży mechanicznej i górniczo-hutniczej.

Kurs pozwalający na gromadzenie artefaktów i przygotowanie E-portfolio dla zawodów branży rolniczo - leśnej i ochrony środowiska.

Kurs pozwalający na gromadzenie artefaktów i przygotowanie E-portfolio dla zawodów branży turystyczno-gastronomicznej.

Forum dla doradców zawodowych i koordynatorów WSDZ Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego

Kurs dla doradców zawodowych szkół ponadgimnazjalnych i realizatorów programu KSDZ

Kurs dla doradców zawodowych gimnazjum i realizatorów programu KSDZ

Kurs przygotowujący trenerów do pracy z doradcami zawodowymi i realizatorami programu KSDZ.