Materiały dla doradców i koordynatorów WSDZ krakowskich szkół ponadpodstawowych do prowadzenia zajęć w ramach KSDZ