Materiały dla doradców i koordynatorów WSDZ krakowskich szkół podstawowych do prowadzenia zajęć w ramach KSDZ.