Kurs, szkolenie dedykowane dyrektorom, doradcom zawodowym, pedagogom szkolnym i nauczycielom krakowskich szkół zawodowych z branży rolno-leśnej z ochroną środowiska RL

Moderator: mgr Anna Nowak