Kurs, szkolenie dedykowane dyrektorom, doradcom zawodowym, pedagogom szkolnym i nauczycielom krakowskich szkół zawodowych z branży mechanicznej i górniczo-hutniczej MG

Moderator: dr Marian Piekarski