Kurs, szkolenie dedykowane dyrektorom, doradcom zawodowym, pedagogom szkolnym, nauczycielom krakowskich szkół zawodowych z branży administracyjno-usługowej AU

Moderator: mgr Małgorzata Lalicka