Kurs pozwalający na gromadzenie artefaktów i przygotowanie E-portfolio dla zawodów branży rolniczo - leśnej i ochrony środowiska.