Kurs pozwalający na gromadzenie artefaktów i przygotowanie E-portfolio dla zawodów branży mechanicznej i górniczo-hutniczej.