Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Forum dla doradców zawodowych i koordynatorów WSDZ Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego

Kurs dla doradców zawodowych szkół ponadgimnazjalnych i realizatorów programu KSDZ

Kurs dla doradców zawodowych gimnazjum i realizatorów programu KSDZ

Kurs modułowy dla klas I-III gimnazjum

                        

Materiały dla doradców I koordynatorów WSDZ krakowskich gimnazjów do prowadzenia zajęć w ramach KSDZ

Materiały dla doradców i koordynatorów WSDZ krakowskich szkół ponadgimnazjalnych do prowadzenia zajęć w ramach KSDZ

Kurs przygotowujący trenerów do pracy z doradcami zawodowymi i realizatorami programu KSDZ.